ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

Ep.2 กลวิธีการฉ้อโกง

กลวิธีการฉ้อโกง

ในที่นี้ผู้เขียนขอแยกเป็น 1.บุคคล 2.มิจฉาชีพ

1.บุคคล ผู้ฉ้อโกงมักจะใช้ความสนิทสนม คนรู้จัก ล่อลวงให้ร่วมลงทุนให้ผลตอบแทนงามๆเอาความโลภมาเป็นเครื่องมือ ออกอุบายต่างๆเช่น ร่วมลงทุนซื้อทอง เล่นแชร์ ปล่อยเงินกู้ ร่วมทุนในธุรกิจ ซึ่งหากผู้ถูกหลอกลวงไม่ตรวจสอบว่า กิจการที่ผู้หลอกลวงเสนอนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนหรือไม่ เพราะการลงทุนทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยง แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้หลอกลวงจะปิดบังอำพรางซ้อนเร้น สร้างภาพเพื่อให้เหยื่อตายใจ ไม่มีกิจการอยู่จริง หรือแม้มีจริงก็เอามาบังหน้าเพื่อหวังเงินจากเหยื่อเท่านั้น หรือ ทำทีให้ผลตอบแทนในช่วงแรกๆเพื่อให้เชื่อใจและให้เพิ่มเงินลงทุนสูงขึ้นไปจุดนี้แหละที่ผู้ฉ้อโกงต้องการ

2.มิจฉาชีพ จะมาในรูปแบบสร้างภาพเป็นบุคคลอื่นหรือแสดงตนเป็นบุคคลที่ตรวจสอบได้ จัดทำรูปแบบให้ดูน่าเชื่อถือ เช่น สร้างแอพพลิเคชั่นกู้เงินแต่ต้องโอนเงินให้ก่อน สร้างแอพซื้อขายหุ้น เงินตราต่างประเทศ ต้องการระดมทุนเงิน มีสัญญาร่วมลงทุนให้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ หรือ เฮกข้อมูลแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สรรพากร เจ้าหน้าที่อื่นๆ หลอกลวงให้โอนเงิน ในช่วงแรกๆก็จะได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขแต่เมื่อผ่านไปสักระยะก็จะไม่ได้เงินคืน

ข้อควรระวัง ผู้เขียนเห็นว่า การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงสูง ยิ่งผลตอบแทนเยอะยิ่งเสี่ยงสูงขึ้นตามไป ควรต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนค่อยตัดสินใจ หรือ มิจฉาชีพ มาในรูปแบบออนไลน์ไม่แสดงตนของตัวเอง ควรต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนหากหลงเชื่อจะเกิดความสูญเสียตามมาอย่างมาก

ตามกฎหมายความผิดฐานฉ้อโกงมีหลายรูปแบบ ดังนี้

1.ฉ้อโกง (ทั่วไป) ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 จะมีโทษจำคุก 3 ปี ปรับ 6 หมื่น

2.ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น หรืออาศ้ยความเบาปัญญาของเด็กหรือความอ่อนแอของจิต โทษจำคุก 5 ปี  (มาตรา 342) ปรับ 1 แสน

3.ฉ้อโกงประชาชน โทษจำคุก 5 ปี มาตรา 343 หรือกระทำทั้งฉ้อโกงประชาชนและแสดงตนต้องจำคุก 7 ปี ปรับ 1 หมื่น ถึง 1 แสนสี่หมื่น

4.ฉ้อโกงให้ทำงานตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป โดยไม่จ่ายค่าแรงงานหรือค่าจ้างหรือจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าที่ตกลงกัน ต้องจำคุก 3 ปี  ตามมาตรา 344 ปรับ 6 หมื่น

5.ฉ้อโกงค่าอาหาร โรงแรม โทษจำคุก 3 เดือน มาตรา 345 ปรับ 5 พัน

6.ฉ้อโกง ผู้อื่นให้จำหน่ายทรัพย์สินโดยเสียเปรียบ โดยอาศัยเหตุจิตอ่อนแอ เด็กเบาปัญญา โทษจำคุก 2 ปี มาตรา 346 ปรับ 4 หมื่น

7.ฉ้อโกง ประกันวินาศภัย แกล้งทำให้เกิดเสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็นวัตถุที่เอาประกันภัย โทษจำคุก 5 ปี มาตรา 347 ปรับ 1 แสน

8.นอกจากความผิดตามมาตรา 343 เป็นความผิดอันยอมความได้


Visitors: 164,979
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ