ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

ตัวอย่างความผิดฐานฉ้อโกง

Ep.3 ตัวอย่างความผิดฐานฉ้อโกงและไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง

กรณีเป็นความผิดฐานฉ้อโกง

1.กล่าวอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงานราชการได้ ความจริงแล้วไม่สามารถช่วยเหลือฝากทำงานได้ (ฎ.335/2563)

2.ใช้เอกสารปลอมไปหลอกลวงกู้ยืมเงิน (ฎ.8013/2561)

3.ปลอมสำเนาโฉนดที่ดิน และนำไปวางประกันหนี้เงินกู้ (ฎ.7054/2561)

4.ชักชวนให้บุคคลทั่วไปให้นำเงินมาลงทุน ทั้งที่ไม่มีการประกอบกิจการจริง (ฎ.596/2561)

5.ทำหนังสือค้ำประกันปลอม เพื่อเสนอรับงาน (ฎ.6404/2560)

6.พนักงานนำใบเสร็จค่าอาหารที่เรียกเก็บเงินลูกค้าแล้วมาเขียนวันที่และรายการใหม่ แล้วไปเรียกเก็บเงินจากลูกค้ารายใหม่ เพื่อไม่ต้องนำเงินจำนวนที่เรียกเก็บใหม่ส่งมอบให้นายจ้าง  (ฎ.9093/2558)

7.ทำพระพุทธรูปให้มีสนิมขึ้นให้ดูเป็นของเก่า (ฎ.1298/2542)

8.โจทก์มอบเงินให้จำเลยโดยไม่ปรากฎว่าเอาไปให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดสรรตำแหน่งให้กระทำมิชอบด้วยหน้าที่ จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์มีส่วนร่วมกระทำผิด (ฎ.13480/2556)

9.บอกว่าสามารถทำพิธีสะเดาะเคราะห์รดน้ำมนต์ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน สุขภาพ ความจริงคือไม่สามารถทำได้ (ฎ.1477/2549)

10.แอบอ้างขอสำเนาบัตรประชาชนเพื่อไปทำโครงการต่อต้านยาเสพติด ความจริงเอาไปทำสัญญาเช่าบริการโทณศัพท์ (ฎ.21183/2556)

กรณีไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง

1.ให้กู้ยิมเงินและเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา โดยรู้ว่า ผู้กู้นำเงินไปปล่อยเงินกู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ผู้ให้กู้ไม่ใช่ผู้เสียหายฐานฉ้อโกง (ฎ.8013/2561)

2.มอบเงินให้ผู้อื่นเพื่อเอาเงินไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ได้สอบเข้าราชการ ไม่ใช่ผู้เสียหายนิตินัย (ฎ.2077/2560)

3.ผู้เสียหายเป็นฝ่ายติดต่อขอให้จำเลยช่วยเหลือ ไม่ใช่ผลโดยตรงจากการที่จำเลยหลอกลวง (ฎ.778/2560)

4.ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ชี้แนวเขตคร่าวๆ พอรังวัดจริงไม่ตรง (ฎ.5566/2558)

5.ปฎิบัติตามสัญญาซื้อขายไม่ได้ เป็นผิดสัญญาทางแพ่ง (ฎ.11089/2557)

6.นำโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองราคาประเมิณที่ดินมาหลอกเพื่อให้ถอนฟ้อง (ฎ.10577/2557)

7.คำรับรองว่าจะชำระหนี้แทน คำมั่นสัญญาที่จะปฎิบัติในอนาคต (ฎ.1229/2536)

8.คำยืนยันเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอน (ฎ.3074/2539)


Visitors: 164,979
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ