ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

การรับฟังพยานหลักฐานคดีอาญา

คำพิพากษาฎีกาย่อ

-ฎ.2707/2565  ป.วิ.อ.ห้ามรับฟังคำรับสารภาพชั้นจับกุม ข้อเท็จจริงในการพิจารณาแตกต่างกับฟ้อง นำบทบัญญัติในศาลชั้นต้นมาใช้ในชั้นอุทธรณ์ นำวิธีพิจารณาในชั้นอุทธรณ์มาใช้ในชั้นฎีกา ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน มาตรา 84 วรรคสี่,192 วรรคสอง,215,225,227/1

    คำซัดทอด ชั้นจับกุม และชั้นสอบสวน ของผู้ร่วมกระทำความผิดอื่น  รับฟังเป็นความจริงยิ่งกว่าเบิกควาเป็นพยานจำเลยในชั้นพิจารณา ทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 84 วรรคสี่ ห้ามมิให้รับฟังคำรับสารภาพชั้นจับกุมเป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกจับเท่านั้น แต่มิได้ห้ามรับฟังเป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ร่มกระทำความผิดอื่น  คำซัดทอดมิใช่เรื่องปัดความผิดให้เป็นความผิดของจำเลย และพยานคนกลางศาลเชื่อว่าเบิกความตามความเป็นจริง (ฎ.2707/2565) 

Visitors: 167,528
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ