ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

สำนักงาน นัตติกร ทนายความ

  • IMG20190915153839.jpg
   เช็ค (เช็คเด้ง) เช็ค คือ ตั๋วเงิน ชนิดหนึ่งที่ธนาคารผู้ให้บริการ มอบให้เจ้าของบัญชีกระแสรายวันไว้ เพื่อบริการในการทำธุรกรรมทางการเงินแทนการใช้เงินสด ส่วนใหญ่...
  • IMG20200418172736.jpg
   ก่อสร้าง ก่อสร้าง หรือ ผิดสัญญาก่อสร้าง ในกรณีที่มีการว่าจ้าง ก่อสร้างไม่ว่าจะเป็น ก่อสร้างบ้าน ต่อเติม รื้อถอน หรือก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ นั้น มักจะมีปัญหา เช่น ผู้รับเหมาทิ้งง...
  • IMG20190713102424.jpg
   การบังคับคดี การบังคับคดี คือ การที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาดำเนินการร้องขอต่อศาล ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ดำเนินการยึด ยายัด ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ซึ่งหนี้...
  • IMG20190915153825.jpg
   แรงงาน แรงงาน ไม่ว่าจะเป็น แรงงานไทย ต่างด้าว นอกระบบ ในระบบ แรงงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ต่างก็ใชแรงงานด้วยกันทั้งนั้น กฎหมายแต่ละประเภทที่บังคับใช้ก็แตกต่างกันออกไป การคุ้มครองแรงงาน...
  • IMG20190406125257.jpg
   ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งผู้สนใจควรจะต้องทำความเข้าใจหลักกฎหมาย ซึ่งในที่นี้กระผมจะขอกล่าวในข้อหัวเท่านั้น เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาความเข้าใจ ในเรื่่อง ระบบการใ...
  • IMG20191008093712.jpg
   ล้มละลาย ล้มละลาย หลายคนฟังดูแล้วเกิดความกลัวก่อนว่า ในชีวิตคงไม่สามารถทำอะไรต่อไปได้แล้ว หมดสิ้นเนื้อประดาตัว แต่จริงๆแล้วกฎหมายยังมีทางออกให้ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ไว้ให้แล้ว ตามพระราช...
    ผมทนายนัตติกร โชติเนตร ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 770/2552 ยินดีให้คำปรึกษากฎหมายคดีความขั้นตอนการดำเนินคดีต่างๆให้คำแนะนำด้านกฎหมายหรือดูแลคดี  ปัญหาข้อพิพาท คดีแพ่ง อาญา ครอบครัว ที่ดิน มรดก แรงงาน ปกครอง ลิขสิทธิ์ ล้มละลาย  ด้วยประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคดีความต่างๆให้กับท่านตลอดไป
 
Visitors: 110,206
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ