ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

สำนักงาน นัตติกร ทนายความ

  • สอบถามวิธีแก้ไขปัญหาหรืออัตราค่าบริการโดยให้ท่านแจ้งปัญหาของท่านว่าต้องการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีหรือถามข้อมูลโดยแจ้งข้อเท็จจริงหากพิจารณาแล้วไม่ยุ่งยากจะแนะนำวิธีแก้ไขให้แต่ถ้าจำเป็นที่ทนายความต้องช่วยแก้ไขให้ ท่านต้องเข้ามาพบทนายความเพื่อดำเนินการต่อไป 
  • แพ่ง,อาญา,ครอบครัว,มรดก,ที่ดิน
  • แรงงาน,ลิขสิทธิ์,ล้มละลาย,ปกครอง 
  • ทำการวันจันทร์-เสาร์ 9.00-17.00 น.
  • โทร.0944928919 ทนายนัตติกร 
    ผมทนายนัตติกร โชติเนตร ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 770/2552 ยินดีให้คำปรึกษากฎหมายคดีความขั้นตอนการดำเนินคดีต่างๆให้คำแนะนำด้านกฎหมายหรือดูแลคดี  ปัญหาข้อพิพาท คดีแพ่ง อาญา ครอบครัว ที่ดิน มรดก แรงงาน ปกครอง ลิขสิทธิ์ ล้มละลาย  ด้วยประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคดีความต่างๆให้กับท่านตลอดไป
 
เจ้าของรวมโดยยึดทรัพย์ต้องขอกันส่วนหรือไม่ ?
Visitors: 103,347
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ