ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

หนี้ร่วม

หนี้ร่วม

-ถ้าสามีภริยาเป็นหนี้ร่วมกัน ให้ชำระหนี้จากสินสมรสและสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่าย ม.1489

-ถ้าเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีภริยา เจ้าหนี้ฟ้องคู่สมรสคนใดคนหนึ่ง ในชั้นบังคับคดีก็ยึดสินสมรสได้ทั้งหมด คู่สมรสอีกฝ่ายจะขอกันส่วนไม่ได้ ฎ.2725/2528

-ยึดสินส่วนตัว ของคู่สมรส ที่ไม่ได้ถูกฟ้องด้วยไม่ได้ ฎ.445/2540

-หนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างอยู่กินฉันสามีภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส ไม่ใช่หนี้ร่วม ไม่ต้องรับผิดร่วมกัน จึงร้องกันส่วนได้ ฎ.3156/2525

.....ลักษณะของหนี้ร่วมระหว่างสามีภริยา

1.หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ

2.หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส

3.หนี้ที่เกิดขึ้นจากการงานที่สามีภริยาทำด้วยกัน

4.หนี้ที่สามีภริยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งให้สัตยาบัน

-คู่สมรสลงชื่อเป็นพยานในสัญญา เป็นการให้สัตยาบัน ฎ.7631/2552,2429/2555

Visitors: 176,078
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ