ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หจก.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

คือ ห้างหุ้นส่วนที่มีหุ้นส่วน 2 จำพวก คือ หุ้นที่จำกัดความรับผิด ไม่เกินจำนวนเงินลงหุ้น และหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดในหนี้ของห้าง โดยแต่ละจำพวกอาจมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้

-ห้างหุ้นส่วนจำกัดกฎหมายบังคับว่าต้องจดทะเบียน 

-หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้นเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

....หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดสอดเข้าจัดการงานของห้างฯ ม.1088

-หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด สอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของห้างหุ้นส่วน ผู้นั้นจะต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ทั้งหลายของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน  แต่การออกความเห็นและแนะนำ ออกเสียงเป็นคะแนนนับในการตั้งและถอดถอนผู้จัดการที่มีบังคับไว้ในสัญญาหุ้นส่วน ไม่เป็นการสอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานห้างหุ้นส่วน

-ผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดจะโอนหุ้นของตนปราศจากความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนอื่นๆ ก็ได้ ม.1091

Visitors: 179,279
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ