ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

ปลอมเอกสาร

ความผิดฐานปลอมเอกสาร อาจเกิดขึ้นกับกรณี ปลอมเอกสารสิทธิ เอกสารราชการ ไม่ว่าจะปลอมโดย แก้ไข เติม ตัดต่อ ใดๆ ทำขึ้นทั้งฉบับหรือบางส่วน ซึ่งเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ความผิดฐานนี้ ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับกรณี ปลอมเอกสารเกี่ยวกับการเงิน เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเบิกถอนเงิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกเอาเงินผู้อื่น หรือ ลูกจ้างปลอมบิล เบิกเงินนายจ้าง หรือ ปลอมลายมือชื่อ ซึ่งในทางการพิสูจน์ลายมือชื่อ ก็อาจจะต้องส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ กองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ สถาบันนิติวิทยาสตร์ 

ก็คงจะต้องว่ากล่าวกันเป็นเรื่องกรณีกันไปว่า จะเกิดขึ้นหรือปลอมเอกสารใด เอกสารสิทธิ หรือราชการ ปลอมโดยวิธีใด และใครเป็นผู้ปลอม หากนำเอกสารไปใช้โดยรู้ว่าเอกสารนั้นปลอมขึ้น ก็จะมีความผิด ฐานใช้เอกสารปลอม


เอกสาร จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาให้ดีๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารด้านใด ควรตรวจสอบความถูกต้อง ให้ครบถ้วน ไม่ควรปล่อยปละละเลย เพราะหากเกิดปัญหาขึ้น จะมีผลเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน กระทบกันไปทุกด้านVisitors: 164,979
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ