ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

ปลอมเอกสาร

คำพิพากษาย่อ

-คำพิพากษาฎีกาที่ 3067/2565 เอกสารสิทธิ ลายมือชื่อ ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ ใช้หรืออ้างเอกสารปลอม มาตรา 1(9) (10) ,265,268 

    จำเลยเป็นผู้จัดทำใบรับเงินกู้ของผู้เสียหายขึ้นทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เสียหาย และจำเลยนำใบรับเงินกู้ที่จำเลยทำขึ้นดังกล่าวไปแสดงแก่ผู้เสียหายเพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงิน และลายมือชื่อไม่มีกฎหมายให้อำนาจลงลายมือชื่อแทนกันได้ จึงเป็นการลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร

 

 

Visitors: 177,607
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ