ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

ผู้อนุบาล

  เป็นบุคคลที่ศาลแต่งตั้งให้มีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการดูแล ทรัพย์สิน ของ  คนไร้ความสามารถ ซึ่งในการดำเนินการการของผู้อนุบาล มีหน้าที่ต่างๆเช่น จัดการดูแลทรัพย์สิน ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย แสดงบัญชีและรายงานให้ศาลทราบในการทำหน้าที่ แต่การขายทรัพย์สิน จะต้องได้รับความยินยอมจากศาลและทายาทอื่นๆ ก่อน หากกระทำไม่ชอบด้วยหน้าที่อาจถูกทายาทอื่นฟ้องคดีอาญาได้

Visitors: 177,608
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ