ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

ทนายความ แนะ ค้าขาย อย่างไรไม่ถูกโกง

ทนายความ แนะ ค้าขาย อย่างไรไม่ถูกโกง

-อาชีพค้าขาย ไม่ว่าจะเป็น ค้าขายออนไลน์ ออฟไลน์ โรงงานผลิต จำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ยี่ปั๋วต่างๆ ร้านค้าส่ง ค้าปลีก ต้องรู้กฎหมาย ว่า การซื้อขาย สังหาริมทรัพย์  ตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไปต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ อย่างหนึ่งอย่างใด ลงลายมือชื่อ ผู้ต้องรับผิด หรือ วางมัดจำ หรือ ชำระหนี้บางส่วน ถึงจะฟ้องร้องกันได้ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456) ดังนั้น เมื่อกฎหมายกำหนดไว้เช่นนี้ ผู้ที่จะทำการซื้อขาย ก็ต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว 

-ในระบบของผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจาก ผู้ซื้อขอซื้อ โดยมีใบสั่งซื้อ หรือ ย่อว่า PO หรือ มีใบเสนาราคา เพื่อพิจารณาราคาก่อน เมื่อตกลงกันแล้ว ก็อาจจะทำสัญญาซื้อขายกันอีกครั้ง หรือ ฝ่ายผู้ขาย ก็จะทำการจัดส่งสินค้า โดยมีใบส่งสินค้า ให้ผู้ซื้อเซ็นต์รับ และทำการชำระเงินต่อไป แต่การซื้อขายเงินสด มักจะไม่เกิดปัญหา นะครับ จะมีปัญหากันส่วนมาก ขึ้นศาลกัน ก็จะเป็นกรณี เงินเชื่อ หรือ เครดิต รับของก่อนจ่ายเงินทีหลัง ซึ่งก็เกิดขึ้นจากผู้ขายอยากขายสินค้าออกบ้าง ซื้อขายกันมานานเป็นลูกค้าประจำ หรือ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า อยู่แล้ว จึงยินยอมให้เอาสินค้าไปก่อนได้ 

ทนายขอแนะนำ ในส่วนที่จะช่วยทำให้ ป้องกัน การผิดนัด หรือ ไม่จ่าย ให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด ดังนี้

1.ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ คู้ค้า ว่ามีประวัติผิดนัด เคยถูกฟ้อง มีปัญหาหนี้สิน หรือไม่

2.ควรให้ คู่ค้า สั่งจ่าย เช็ค เพื่อชำระหนี้สินค้า หากเช็คเด้ง มีโทษจำคุกตามกฎหมายอาญา

3.มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือสินทรัพย์อื่นๆ

4.ระมัดระวัง เอกสารต่างๆ ที่ลงนาม หากเป็นลายเซ็นต์ ต้องให้เขียนตัวบรรจงเพื่อป้องกัน การปฎิเสธความรับผิดภายหลัง

5.ในการซื้อขาย ในฐานะตัวแทนจำหน่าย ควรให้ บุคคลค้ำประกัน ไม่น้อยกว่า 2 คน


ทั้งนี้ ทนายของเรียนท่านว่า ข้อแนะนำดังกล่าว เป็นเพียงการป้องกันได้ในระดับหนึ่ง แต่ในการค้า ก็อาจมีปัจจัยอย่างอื่น เช่น การรักษาหรือดูแลลูกค้า ส่วนใหญ่ก็จะไม่เคร่งครัดในเรื่องดังกล่าว เพราะกลัวเสียลูกค้า แต่เมื่อ ลูกค้า ไม่ชำระหนี้ ก็ต้องมาพิจารณาดูว่า เงินที่จะต้อง สูญเสียไป ตั้งแต่ต้นทุนต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดี ก็คงไม่มี ผู้ประกอบการท่านใด อยากใช้การฟ้องร้องคดี เพราะการเป็นความกัน ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่าย อย่างน้อยวิธีการดังกล่าวตามที่ทนายได้แนะนำไว้ข้างตน คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย 


ปรึกษาคดีความ โทร 094-4928919 ทนายนัตติกร


Visitors: 113,874
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ