ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

ทำไมต้องตั้งผู้จัดการมรดก

ทำไมต้องตั้งผู้จัดการมรดก ?


ตามความเข้าใจของประชาชนทั่วไป ก็อาจคิดว่า ลูกคนโต สามี ภริยา ก็เป็นผู้จัดการมรดกโดยสายเลือด พอไปติดต่อขอรับมรดก เจ้าหน้าที่กลับปฎิเสธไม่ดำเนินการให้ "ผู้จัดการมรดก" หมายถึง บุคคลซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ศาลแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่แบ่งปันทรัพย์มรดกของผู้ตาย 
 
แล้วทำไมต้องไปศาลให้ศาลตตั้งด้วยล่ะ ก็เพราะมันมีเหตุขัดข้องในการจัดการ เช่น กรณีมรดกเป็น ที่ดิน มีทายาทหลายคน ต่างคนก็อยากได้ไม่เท่ากัน บางคนไม่มีเวลาไปทำเรื่อง บางคนติดต่อไม่ได้ หายไปจากบ้านไปนานไม่กลับ  ดังนั้น เมื่อ ทายาทไม่พร้อมเพียงกันเช่นนี้ คนที่พร้อมก็ดำเนินการไม่ได้ ผ่านไปหลายปีก็ยังโอนรับมรดกที่ดินไม่ได้ แบบนี้ กฎหมายก็บัญญัติ ให้ตั้ง ผู้จัดการมรดก ขึ้นเพื่อทำหน้าที่แทน  ก็จะได้ดำเนินการแบ่งปันให้เสร็จสิ้นโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ทุกคนพร้อมกัน 
 
แล้วมันมีกรณีที่ไม่ต้องแต่งตั้งผู้จัดการมรดกไหม ?
มี กรณีที่ดิน ทายาททุกคนไปยื่นขอจดทะเบียนรับมรดกที่ดินได้ที่สำนักงานที่ดินที่ตั้งนั้น ตามระเบียบของกรมที่ดิน แต่ทายาทต้องไปพร้อมกัน เอกสารต้องมีครบ หรือ กรณีเงินฝากธนาคาร มีเงินไม่ถึง 200,000 บาท ก็ไปติดต่อทำเรื่องขอรับเงินได้ ภายใต้เงื่อนไขของธนาคาร ซึ่งอาจต้องมีผู้ค้ำประกัน สำหรับการขอรับเงิน
 
แล้วจะไปยื่นเรื่องที่ศาลไหนล่ะครับผม ?
ศาลที่ผู้ตายมีทะเบียนบ้านอยู่ หรือ ศาลที่ตั้งทรัพย์อยู่ก็ได้
 
ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างไร ?
ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานราชการ บริการทำเรื่องให้กับ ประชาชนผู้ไม่มีรายได้ จะไม่เสียค่าบริการ หรือ อีกช่องทางคือ ว่าจ้างทนายความ ให้ทำเรื่องให้โดยค่าจ้างก็ตามที่จะตกลงราคากัน
 
ขั้นตอนใช้เวลานานไหม ?
หากนับจากวันยื่นเรื่องต่อศาล ศาลนัดไต่สวน และมีคำสั่ง และขอรับหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ก็ประมาณ 3-4 เดือน
 
ต้องไปศาลกับทนายกี่ครั้ง ?
ไปศาลกับทนายวันนัดไต่สวน 1 ครั้ง
 
เอกสารที่ใช้ยื่นเรื่องมีอะไรบ้าง ?
เอกสารผู้จัดการมรดก บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเกิด ใบสมรส ใบเปลี่ยนชื่อสกุล  ตัวจริง
เอกสารผู้ตาย ทะเบียนบ้าน มรณบัตร ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล และเอกสารทรัพย์สิน โฉนดที่ดิน บัญชีเงินฝาก ฯ ตัวจริง
เอกสารทายาทอื่น หนังสือให้ความยินยอม และสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ตัวจริง
 
สำนักงาน นัตติกร ทนายความ
โทร 094-4928919 ทนายนัต
19/5/2564
 
 
Visitors: 177,606
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ